مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

جهت ثبت درخواست خدمات کلینیک می توانید یکی از راه های زیر را انتخاب کنید

با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، جلسه اول مشاوره رایگان می باشد

درخواست شما پس از ثبت ، ظرف مدت 24 ساعت پیگیری شده و نتیجه به اطلاعتان خواهد رسید

تماس تلفنیتماس با شماره 045-31505035 از ساعت 30:9 الی 14 آماده پاسخگویی هستیم

سامانه پیامکیارسال عدد 5 به شماره ... با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات لازم را دریافت می کنیم.

تکمیل فرمبعد از تکمیل فرم پائین و ثبت درخواست، هماهنگی های اولیه را انجام خواهیم داد و با شما تماس خواهیم گرفت.

مشاوره رایگاه شامل یک جلسه تخصصی با خبره حوزه مربوطه می باشد.

هر واحد صنعتی یک جلسه مشاوره رایگان خواهد داشت و در صورت نیاز به جلسات بعدی با هزینه اندک برگزار خواهد شد.


  • مشخصات فردی
  • مشخصات شرکت
  • شرح مشکل
  • تأیید نهایی درخواست
مشخصات فردی