مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

این جلسه  با حضور رییس شرکت کیانا چند نفر از اساتید و مشاوران حوزه بازاریابی در محل کلینیک صنعت دانشگاه محقق اربیلی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی مشکلات این شرکت در زمینه های مختلف بازاریابی و فروش، برند سازی و ...  راه کارهای عملی در جهت افزایش سهم بازار و فروش به این شرکت پیشنهاد شد. جلسات بعدی جهت بررسی دیگر موانع ورود به بازار و عقد تفاهم نامه به روز دیگر موکول شد