مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

این جلسه  با حضور مدير شركت آرتا جوجه و مشاوران بازاريابي و منابع انساني مركز، در محل کلینیک صنعت دانشگاه محقق اربیلی برگزار شد. در این جلسه مدير شركت آرتا جوجه ضمن ابراز خوشحالي از راه اندازي مركز تخصصي مطالعات مديريت و كلينيك صنعت دانشگاه، خواستار عقد قراردادهاي مختلف در حوزه هاي بازاريابي و فروش، منابع انساني و ... جهت استفاده از توانمندي تخصصي مركز شد

 جلسه اول مشاوره به منظور شناسايي زمينه هاي همكاري و كليه موانع و مشكلات موجود در اين شركت انجام شد. به زودي و طي تفاهم نامه اي فاز عملياتي عارضه يابي  شركت آرتاجوجه توسط مركز تخصصي اجرا خواهد شد