مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

اجرای مطالعات امکان سنجی، پژوهشی، تحقیقاتی و طرح های عارضه یابی به منظور شکل گیری طرح ها و ایده های نوین و دانش بنیان در واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی