مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

 • کارگاه جامع حسابداری مالی
 • مبانی مدیریت سرمایه گذاری دربورس
 • مدیریت مالی مقدماتی و پیشرفته
 • اصول مدیریت،  سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار
 • تدوين استراتژي هاي مالي
 • مشاوره هاي سرمايه‌گذاري
 •  راهبردهای مدیریت ریسک مالی
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي توجيه اقتصادي
 • مطالعات بازار جهت شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
 • مديريت سبد سرمايه‌گذاري ( Portfolio Management)
 • تجزیه و تحليل بنيادي و تکنیکال بازارهای مالی
 • مشاوره تامين مالي از منابع خارجي
 • طراحي نظام بودجه ريزي و کنترل
 • طراحی سیستم های كاهش هزينه‌ها
 • مهندسی مالي و اصلاح ساختار مالي
 • طراحی نظام حسابرسي  و حسابداری مديريت
 • مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم، الگوها، و روش‌هاي نوين مديريت مالي