مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

مهارت های ارتباط تلفنی موثر

دوره آشنایی با چرخه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

هنر متقاعدسازی در مذاکره و فروش

آشنایی با آمیخته بازاریابی4P اصول و گام های تحقیقات بازاریابی

بازاریابی اجتماعی (Social Marketing) خدمات تحقیقات بازار و آسیب شناسی بازاریابی

مدیریت برند و برندسازی

راهکار‎های تبلیغات اثر بخش تجزیه و تحلیل بازارهای رقابتی

توسعه صادرات و بازاریابی بین‎المللی

خدمات بازاریابی دیجیتال و الکترونیکی

مدیریت کانال های توزیع و زنجیره تامین

اجرای استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری